Đo điện tim - ECG

Đo Điện Tim là một trong những kỹ thuật xét nghiệm không xâm lấn (không cần phải rạch cơ thể) để ghi lại những hoạt động điện của tim.  Với kỹ thuật này, các bác sĩ sẽ dễ dàng đánh giá được tình trạng tim bệnh nhân, chẳng hạn như bệnh nhân có nhịp tim không đều hoặc có hình dạng bất thường trên ECG.

Chức năng và nhiệm vụ của Kỹ thuật Đo Điện Tim – ECG:

  • Đo điện tim là một khảo sát cơ bản giúp gih lại những hoạt động điện học của cơ tim.
  • Mỗi nhịp đập của tim, các tín hiệu điện sẽ di chuyển và lan truyền từ đỉnh đến đáy tim, quy định tần số đập của tim. Quá trình di chuyển làm co tim và bơm máy đi và tiến trình này sẽ lập lại theo mỗi nhịp đập của tim.

Hiển thị tất cả kết quả cho ""