Khám sức khỏe doanh nghiệp

GIẢI PHÁP HOÀN HẢO CHO DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

Việc khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên không đơn giản chỉ là sự thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn là việc làm có ý nghĩa thiết thực để chăm lo cho giá trị con người, phần lớn tài sản quý báu nhất mà mọi tổ chức đều cần có để duy trì và thúc đẩy năng suất lao động, tăng sức sáng tạo và tính chiến đấu của đội ngũ.

Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu chăm lo sức khỏe cho CBNV-NLĐ, DHA Healthcare triển khai nhiều gói khám sức khỏe linh động đảm bảo tính khoa học, chính xác nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân viên. CÁC GÓI KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ


GÓI KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CƠ BẢN (ấn để xem chi tiết) GÓI KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ DÀNH CHO QUẢN LÝ (ấn để xem chi tiết)  GÓI KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO (ấn để xem chi tiết) GÓI KHÁM SỨC KHỎE THẺ XANH * (ấn để xem chi tiết) GÓI KHÁM SỨC KHỎE SỔ HỒNG * (ấn để xem chi tiết) Bên cạnh đó, Phòng khám DHA Healthcare còn phục vụ:

GÓI KHÁM NGHỀ NGHIỆP (tùy theo tính chất công việc theo quy định tại Thông tư số 28) *

- GÓI KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO TÀI XẾ (theo Quy định tại Bộ luật Lao động 2012 và Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT) *

- GÓI KHÁM TUYỂN DỤNG ĐẦU VÀO vào dành cho nhân viên (theo yêu cầu) *

(*) DHA Healthcare liên kết với các cơ sở y tế có pháp lý thực hiệnQUY TRÌNH KHÁM SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

Phòng khám DHA Healthcare tổ chức khám sức khỏe theo nhiều hình thức phù hợp tùy theo nhu cầu của Doanh nghiệp, cụ thể:

Khám sức khỏe tại Phòng khám DHA Healthcare (Nội viện)

Khám sức khỏe tại trụ sở Doanh nghiệp (Ngoại viện)


Hiển thị tất cả kết quả cho ""