Khám sức khỏe doanh nghiệp

GIẢI PHÁP HOÀN HẢO CHO DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

Việc khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên không đơn giản chỉ là sự thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn là việc làm có ý nghĩa thiết thực để chăm lo cho giá trị con người, phần lớn tài sản quý báu nhất mà mọi tổ chức đều cần có để duy trì và thúc đẩy năng suất lao động, tăng sức sáng tạo và tính chiến đấu của đội ngũ.

Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu chăm lo sức khỏe cho CBNV-NLĐ, DHA Healthcare triển khai nhiều gói khám sức khỏe linh động đảm bảo tính khoa học, chính xác nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân viên. 

 


DHA HEALTHCARE XÂY DỰNG CÁC GÓI KHÁM SỨC KHỎE PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU TỪNG DOANH NGHIỆP:

GÓI KHÁM SỨC KHỎE CƠ BẢN

GÓI KHÁM SỨC KHỎE DÀNH CHO QUẢN LÝ

GÓI KHÁM SỨC KHỎE DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

GÓI KHÁM SỔ HỒNG

GÓI KHÁM THẺ XANH

 

QUY TRÌNH KHÁM SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

Phòng khám DHA Healthcare tổ chức khám sức khỏe theo nhiều hình thức phù hợp tùy theo nhu cầu của Doanh nghiệp, cụ thể:

 

 

 

Hotline tư vấn: 1900 1115

 

Hiển thị tất cả kết quả cho ""