Tầm soát ung thư tại DHA

Ung thư là một nhóm bệnh gồm trên một trăm loại có chung vài đặt tính cơ bản quan trọng. Mọi loại ung thư đều dính líu đến các tế bào của cơ thể, đơn vị cơ bản của sự sống. Ung thư nào cũng do sự tăng trưởng quá đà và sự lan tràn của các tế bào không bình thường. Các tế bào ung thư phát sinh từ các hư hại của phân tử DNA, do phơi trải với các gì trong môi trường sống, thí dụ như khói thuốc lá, rượu, các virus, ánh nắng,.. Vậy là ung thư bắt nguồn từ phân tử DNA trong nhân mỗi tế bào, nơi sâu thẳm của sự sống. Phần lớn các tác nhân gây ung (carcinogen) tạo ra các đột biến gen dẫn đến các nhóm tế bào (các dòng tế bào) bất thường. Theo thời gian các dòng đột biến lại thành các dòng ác hơn. Nhiều đột biến làm ung thư mạnh lên. Nay người ta có thể dò đúng chỗ hư hại của gen.

UNG THƯ VÀ NHỮNG CON SỐ ĐÁNG BÁO ĐỘNG

ĐỪNG CHỦ QUAN VỚI UNG THƯ


Hiển thị tất cả kết quả cho ""