Tầm soát ung thư bằng phương pháp Tumor Biomarker

 Ung thư là một nhóm bệnh gồm trên một trăm loại có chung vài đặt tính cơ bản quan trọng. Mọi loại ung thư đều dính líu đến các tế bào của cơ thể, đơn vị cơ bản của sự sống. Ung thư nào cũng do sự tăng trưởng quá đà và sự lan tràn của các tế bào không bình thường. Các tế bào ung thư phát sinh từ các hư hại của phân tử DNA, do phơi trải với các gì trong môi trường sống, thí dụ như khói thuốc lá, rượu, các virus, ánh nắng. 


UNG THƯ VÀ NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI


ĐÃ ĐẾN LÚC BẠN ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH SÁNG SUỐT


QUY TRÌNH TẦM SOÁT 


Hiển thị tất cả kết quả cho ""